Προσοχή στο περιβάλλον  από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων

Ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται στις λεπτομέρειες

Ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών φιαλών γεωργικών φαρμάκων.

1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.
3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε.
Αδειάστε εντελώς τη φιάλη.
4. Τρυπήστε τις κενές ξεπλυμένες φιάλες.
5. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες σε διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής ΧΩΡΙΣ πώματα.
6. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.
7. Παραδώστε κατόπιν ανακοίνωσης του Δήμου, τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές κενές πλαστικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που θα σας υποδειχθούν από τον Δήμο.
8. Μην πετάτε τα άδεια μπουκάλια των φυτοφαρμάκων οπουδήποτε γιατί κινδυνεύουν άγρια ζώα , άνθρωποι και καλλιέργειες. Είναι πιο εύκολο ο καθένας μας να διαχειριστεί 2-3 μπουκάλια φυτοφαρμάκων παρά ένας σωρός δίπλα στο πλατανόρεμα και με μια βροχή να μολύνεται το νερό του ρέματος .
Κακή πρακτική είναι και το θάψιμο των συσκευασιών είτε αυτό γίνει χωρίς να ξεπλυθούν είτε αυτό γίνει αφού ξεπλυθούν. Τα υλικά συσκευασίας παραμένουν στο έδαφος για χρόνια, χάνεται η ευκαιρία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας και μολύνεται το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα.
Το κάψιμο των κενών συσκευασίας όχι μόνον συνιστά σαφής παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων και ακύρωση κάθε δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική ακόμη και για την υγεία του ιδίου του χρήση από εισπνοή των τοξικών καπνών.
Μία άλλη κακή πρακτική είναι η χρήση των κενών συσκευασίας για άλλους σκοπούς από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της κατάστασης, όπως ως θήκες εργαλείων ή ακόμη και ταΐστρες οικόσιτων ζώων.

Γιάννης Μ. Λάγγας

Γεωπόνος

ΛΑΜΙΑ: Αθηνών 16 τηλ. 22310-50000

Προσοχή στο περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων