Χρόνια Πολλά σε όλους και καλά Χριστούγεννα – με αγάπη και υγεία

Χρόνια Πολλά σε όλους και καλά Χριστούγεννα – με αγάπη και υγεία

Σημέρα Χριστουγεννα ας είναι κοινή η πανήγυρις των ουρανίων και επιγείων δυνάμεων. Γι’ αυτό, και συ μαζί με τους ποιμένες δόξασε Τον, μαζί με τους αγγέλους ύμνησε Τον, μαζί με τους Μάγους προσκύνησε Τον και δώσε Του τα δώρα σου,