Ένα παιδί (μια οικογένεια σε ανάγκη)

Ένα παιδί 14 ετών από το Νεοχώρι Δομοκού που αντιμετοπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας χρειάζεται την βοήθεια μας. Βοηθήστε τον μικρό Θανάση και την οικογένεια του να να βγούν για μια ακόμη φορά νικητές στον αγώνα τους.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR6801712900006290145534895
ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΡΑΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Για περισσότερες πληρογορίες καλέστε τον Δήμο Δομοκού 2232350220-1

 

Μικρέ Θανάση οι προσευχές όλων μας θα σε συντροφεύουν

Πάτερ άγιε ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών ο πέμψας τον μονογενή σου Υιον τω Κύριον ημων Ιησούν Χριστόν πάσαν νόσον ζώμενον και εκ θανάτου λυτρούμενον ίασαι και τον δούλον σου Αθανάσιο εκ της περιεχούσης αυτόν σωματικής και ψυχικής ασθένειας, και ζωοποιήσον αυτόν της θείας σου χάριτος.
Πρεσβείαις Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων ενδόξων και παν ευφήμων Αποστόλων, των αγίων ενδόξων και καλλίνικων Μαρτύρων,των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και ιαματικών Ανάργυρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμωνος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδους, Φωτίου και Ανικήτου, των αγίων και δικαίων θεοπατέρων Ιωακείμ και Άννης, και πάντων σου των Αγίων, ότι συ ει η πηγή των ιαμάτων  Χριστέ ο Θεός ημών και ου την δόξαω αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμην

 

Ένα παιδί (μια οικογένεια σε ανάγκη)