Προγράμματα μελισσοκομίας 2020-2022

Η αλλαγή καταμέτρησης του αριθμού των κυψελών για την έγκριση των µελισσοκοµικών προγραμμάτων, έφερε ως αποτέλεσμα η χώρα µας να δηλώσει 1,3 εκατ. μελισσοσμήνη αντί για 2 εκατ. που κοινοποιούσε στην Ευρώπη, γεγονός που κρύβει τον κίνδυνο να υπάρξουν λιγότερα κονδύλια για τα µελισσοκοµικά προγράμματα 2020-2022. Ωστόσο, πληροφορίες , αναφέρουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν καταθέσει φάκελο ζητώντας ποσό αντίστοιχο µε την περασμένη τριετή, δηλαδή περί τα 21 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγκριθεί έως τον ερχόμενο Ιούλιο.

Ο λόγος για τον οποίο μειώθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό τα μελισσοσμήνη οφείλεται σύμφωνα με πηγές, στο γεγονός ότι η καταμέτρηση γίνεται με τις δηλώσεις διαχείμασης, οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές το 2017 . Υπενθυμίζεται ότι για τα περασμένη προγράμματα η καταμέτρηση γινόταν με βάση το μελισσοκοµικό βιβλιάριο.

Προγράμματα μελισσοκομίας 2020-2022
Ετικέτες: