Πάνω αριστερά προς δεξιά: Άγνωστος, Τολιόπουλος Τάκης, Άγνωστος, Μπούχρας Αθανάσιος του Ιωάννου, Λιοτήρης Αθανάσιος, Βαγιόπουλος Ηλίας, Άγνωστος

Κάτω αριστερά προς δεξιά: Σωτηρίου Βασίλης, Άγνωστος, Θεοδοσίου Γιάννης, Άγνωστος, Άγνωστος

Ιστορική φωτογραφία της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού μας.
Ετικέτες: