Αλλαγή ώρας – Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά;

Αλλαγή ώρας – Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά;

Το ζήτημα της κατάργησης της αλλαγής ώρας βρίσκεται στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα μετά και την απόφαση των ευρωβουλευτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2021, δύο χρόνια αργότερα από την αρχική πρόταση της ΕΕ. Το