Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής
Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής