Μεγάλη Δευτέρα – Ανάμνηση της ξηρανθείσης συκής!
Μεγάλη Δευτέρα – Ανάμνηση της ξηρανθείσης συκής!