Η Μπουκουβάλα ήταν το πρόχειρο φαγητό των παιδικών μας χρόνων.
Η Μπουκουβάλα ήταν το πρόχειρο φαγητό των παιδικών μας χρόνων.