Δημοτικές εκλογές 2019 – Επαναληπτικές εκλογές Φθιώτιδας
Δημοτικές εκλογές 2019 – Επαναληπτικές εκλογές Φθιώτιδας