Επίπεδα ρεκόρ στην κατανάλωση βαμβακιού προβλέπει το ICAC για την περίοδο 2019/2020

Για επίπεδα ρεκόρ στην κατανάλωση βαμβακιού την περίοδο 2019/2020 κάνει λόγο η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC), στις προβλέψεις που δημοσιοποίησε στις 1 Απριλίου 2019.

Συγκεκριμένα όπως τονίζει η ICAC, «αν και η παγκόσμια βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, όπως εμπορικές αβεβαιότητες και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί σε υψηλό επίπεδο το 2019/2020, φθάνοντας τα 27,3 εκατομμύρια τόνους.

Όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 27,6 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με την ICAC, αυτό οφείλεται κυρίως και στην αύξηση των μέσων παγκόσμιων αποδόσεων κατά 6%.

Στο τέλος της περιόδου εκτιμάται ότι τα παγκόσμια αποθέματα θα ανέλθουν σε 17,7 εκατομμύρια τόνους.

Η πρόβλεψη τιμών του ICAC για τον δείκτη Α, στο τέλος του 2019/2020, είναι 81,25 σεντ ανά λίβρα, με εύρος προβλέψεων μεταξύ 60,71 και 94,23 σεντ ανά λίβρα

Η βασική ποιότητα του Δείκτη Α είναι MIDDLING, 1.3/32 (28 χιλ.) μήκος ίνας.

Επίπεδα ρεκόρ στην κατανάλωση βαμβακιού προβλέπει το ICAC για την περίοδο 2019/2020
Ετικέτες: