Φωτογραφίες χωριού (Εκκάρας – Άνω Αγόριανης)

Φωτογραφίες: Στέλλα Δημητροπούλου Μπούχρα, Μπάμπης Ευαγγέλου, Ράνια Κελέση, Μπούχρας Ιωάννης, Μπούχρας Δημήτρης